Back to Top
 
 

AKADEMICKIE CENTRUM DOBROCZYNNOŚCI

PWSTE w Jarosławiu

 

posticon Program Aktywizacja i Integracja

Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2015 07:58 Drukuj E-mail

Powiatowy Urząd Pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Program PAI, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej informacji (PUP): http://www.pup.jaroslaw.pl/formy_aktywizacji/PAI.html

posticon Prace socjalne - współpraca L.U.de.S. w Lugano

Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2015 09:27 Drukuj E-mail

PWSTE w Jarosławiu nawiązała współpracę ze szwajcarską uczelnią L.U.de.S. w Lugano.
Nawiązany dialog ma zmierzać do ustalenia ramowych zasad współpracy partnerskiej, poprzez dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju badań naukowych. Strony decydują się zapewnić wymianę doświadczeń zarówno w edukacji, jak i w działalności naukowej, podejmując wspólne działania celem połączenia wysiłków w rozwiązaniu zagadnień i problemów w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej wymianie doświadczeń w określonych kierunkach oraz upowszechnieniu współczesnych technologii edukacyjnych.
Wizyta stanowiła sposobność do poddania analizie toku kształcenia na wybranych kierunkach obu uczelni, wskazując na zbieżności programowe i ewentualność lustrzanego nauczana studentów L.U.de.S. w Jarosławiu oraz studentów naszej Uczelni w Lugano z możliwością późniejszego wkroczenia na szwajcarski rynek pracy absolwentów pracy socjalnej i pielęgniarstwa.

Więcej informacji: http://www.pwste.edu.pl/aktualnosci/wspolpraca-zagraniczna/3445-podpisanie-umowy-o-wspolpracy-pomiedzy-pwste-w-jaroslawiu-i-l-u-de-s-w-lugano

 

 

posticon Cafe Mobil Galeria Przedmiotu

Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2015 07:43 Drukuj E-mail
Kilka miesięcy intensywnego zespołowego wysiłku i projekt Cafe Mobil Galeria Przedmiotu ruszył ! W Jarosławiu i w Rzeszowie osoby z niepełnosprawnością oferują klientom aromatyczną kawę oraz ciasta z mobilnych kawiarenek. Pojazdy wzbudzają duże zainteresowanie a z uwagi na swój wygląd już zyskały miano "słodziaków":-))

Kilka miesięcy intensywnego zespołowego wysiłku i projekt Cafe Mobil Galeria Przedmiotu ruszył ! W Jarosławiu i w Rzeszowie osoby z niepełnosprawnością oferują klientom aromatyczną kawę oraz ciasta z mobilnych kawiarenek. Pojazdy wzbudzają duże zainteresowanie a z uwagi na swój wygląd już zyskały miano "słodziaków":-))

Cafe Mobil stanowi rozwinięcie działalności kawiarni Galeria Przedmiotu z powodzeniem funkcjonującej w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej na jarosławskiej starówce. Jest też franczyzą społeczną, która będzie oferowana innym podmiotom ekonomii społecznej jako propozycja sensownej aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnością.

Autorem konceptu jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Pierwszy Cafe Mobil uruchomiło w Jarosławiu przedsiębiorstwo społeczne OMNES, drugi rusza w najbliższym tygodniu w Rzeszowie w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej Podkarpackiego Związku Organizatorów ZAZ.

Realizacja idei mobilnych kawiarni była możliwa dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Cafe Mobil Galeria Przedmiotu to działalność not for profit. Wypracowywane zyski w całości przeznaczane są na rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

posticon Wolontariat PLUS

Opublikowano: piątek, 14 sierpień 2015 05:55 Drukuj E-mail

W ramach okazji organizacji Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2016 realizowany jest projekt Wolontariat PLUS. Przygotowanie wolontariuszy jest sporym wyzwaniem: W sumie, z całej Polski, podczas głównych wydarzeń ŚDM, pracować będzie ok. 20 tys. wolontariuszy, a kolejnych 3 tys. młodych ludzi przyjedzie pomagać z innych krajów Europy i świata.

Projekt przewiduje przygotowanie 500 Liderów Wolontariatu. Za szkolenie odpowiada dr Jerzy Kołodziej, coach biznesowy i trener personalny, który od 10 lat organizuje szkolenia "Przełamywanie Barier". Elementy tego szkolenia zostały wykorzystane w programie przygotowania liderów1.

Szkolenie wolontariuszy

Szkolenia opierają się na trzech głównych założeniach:

  1. Odnalezieniu swojej misji życiowej,
  2. Działaniu dla innych ludzi (rozpoznawanie potrzeb innych ludzi),
  3. Pracy w zespole

Kompetencje jakie zdobywają wolontariusze będą owocować także w przyszłej pracy zawodowej i społecznej. Wolontariat PLUS daje więc wyjątkową szansę doskonalenia osobowego. Główny akcent jest położony na skuteczne metody pracy w grupie, które będą przynosiły przynosiły owoce nie tylko w trakcie ŚDM 2016. Doświadczenie pracy zespołowej jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych kompetencji.

posticon DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA - relacja wideo

Opublikowano: poniedziałek, 06 lipiec 2015 09:19 Drukuj E-mail

Otwarcie Konferencji

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka


Powitania gości

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka


Teoretyczne podstawy reintegracji społecznej i zawodowej

prof. dr. hab. Arkadiusz Żukiewicz, Uniwersytet Łódzki

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka


Życie na przemiał?

– o pomocy człowiekowi. W kontekście refleksji Zygmunta Baumana

prof. dr hab. Beata Szluz, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka


Praca socjalna a filantropia

prof. nadzw. dr. hab. Jakub Bartoszewski z PWSZ w Koninie

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka


Dyskusja

 

Zobacz relację w serwisie e-biblioteka

Podkategorie

Strona 1 z 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013